សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង!

ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

រោងចក្ររបស់យើងមានទំហំ ២០០០០ ម៉ែត្រការ៉េ។ មានបណ្តាញការងារចំនួន ៥ ខ្សែយើងមានម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនដេរម៉ាស៊ីនកិននិងមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីន CNC ដើម្បីទទួលបានតំឡើងគ្រឿងបន្លាស់ត្រឹមត្រូវនៅលើការបោះពុម្ពរបស់យើង។
ម៉ាស៊ីន។

cj1

សិក្ខាសាលាបង្ហាញ

cj1

សិក្ខាសាលាបង្ហាញ

cj1

សិក្ខាសាលាបង្ហាញ

cj1

សិក្ខាសាលាបង្ហាញ

cj1

សិក្ខាសាលាបង្ហាញ

cj1

សិក្ខាសាលាបង្ហាញ

cj1

សិក្ខាសាលាបង្ហាញ